?CHAK KALDERON
Управління життєвим циклом корпорацій (Upravlіnnja zhittєvim ciklom korporacіj)
•«Біблія» легендарного метода Іцхака Адізеса •Книга перекладена 30 мовами В основу книжки автор поклав свій сорокарічний досвід праці з сотнями компаній. Протягом цього часу Іцхак Адізес розробив власний метод успішного управління. Його сенсаційна теорія ґрунтується на ототожненні будь-якої компанії із живим організмом. Відповідно кожна корпорація переживає різні періоди свого розвитку — від народження до занепаду. Автор дає відповіді на популярні запитання: чому одні компанії стають успішними, а інші банкрутують, як виявити проблеми у сфері управління та знайти ефективний розв’язок, чи існують методи профілактики «хвороб» усередині компанії. Ця книжка — еліксир вічної молодості та процвітання для будь-якої корпорації. Про автора: Іцхак Адізес — один із провідних світових експертів у сфері підвищення ефективності ведення бізнесу. Засновник та президент Інституту Адізеса у США, автор 27 книжок, він викладав у багатьох університетах, зокрема у Стенфордському, співпрацював із компаніями Bank of America, Coca-Cola Bottling, IBM та багатьма іншими у 52 країнах світу, а також посідає 28 позицію в рейтингу 100 найкращих консультантів у галузі лідерства. •«Bіblіja» legendarnogo metoda Іchaka Adіzesa •Kniga perekladena 30 movami V osnovu knizhki avtor poklav svіj sorokarіchnij dosvіd pracі z sotnjami kompanіj. Protjagom c'ogo chasu Іchak Adіzes rozrobiv vlasnij metod uspіshnogo upravlіnnja. Jogo sensacіjna teorіja ґruntuєt'sja na ototozhnennі bud'-jakoї kompanії іz zhivim organіzmom. Vіdpovіdno kozhna korporacіja perezhivaє rіznі perіodi svogo rozvitku — vіd narodzhennja do zanepadu. Avtor daє vіdpovіdі na populjarnі zapitannja: chomu odnі kompanії stajut' uspіshnimi, a іnshі bankrutujut', jak vijaviti problemi u sferі upravlіnnja ta znajti efektivnij rozv’jazok, chi іsnujut' metodi profіlaktiki «hvorob» useredinі kompanії. Cja knizhka — elіksir vіchnoї molodostі ta procvіtannja dlja bud'-jakoї korporacії. Pro avtora: Іchak Adіzes — odin іz provіdnih svіtovih ekspertіv u sferі pіdvishhennja efektivnostі vedennja bіznesu. Zasnovnik ta prezident Іnstitutu Adіzesa u SShA, avtor 27 knizhok, vіn vikladav u bagat'oh unіversitetah, zokrema u Stenfords'komu, spіvpracjuvav іz kompanіjami Bank of America, Coca-Cola Bottling, IBM ta bagat'ma іnshimi u 52 kraїnah svіtu, a takozh posіdaє 28 pozicіju v rejtingu 100 najkrashhih konsul'tantіv u galuzі lіderstva.
List Price: $6.99 (Final bulk discount pricing is based on quantity)
ISBN: 9786171257054
Uh oh. It looks like this title is out of stock.
Did you know eBooks never run out? It's true. We have millions of titles available right now. You can download an eBook in seconds.

Why eBooks are the Smart Way to Go

Deep bulk discounts and $0 in shipping costs means you save big with bulk eBooks. Plus, eBooks are typically cheaper than print books.
Distribute your eBooks via text message, email, social media, and more using redeemable eBook codes. Users can get their eBook instantly.
Receive Readership Analytics & Redemption Reports for proven engagement and user data, including name and email address.
Read from the convenience of our web reader or download the BookShout app on your favorite smart device to read anywhere.
Want to make the smart switch to eBooks? CLICK HERE
Not convinced yet? No problem. We can still get you the print books you need. Fill out the request form below and a member of our sales team will be in touch quickly.

Request Bulk Purchase:
Book Format*
Book Quantity*
How will the books be used?*


Interested in Gift Cards?
9786171257054 medium Bulk gift card c973c6294bb562c572cc09448c6304915953cb77b337c63c74b0d98ee2f3afc7
Benefits
Plastic Cards are standard Gift Card Size (3.375” x 2.125”). Cards can include scratch-offs over the redemption code. Cost less than distributing/shipping Print books. Great for Events, Churches, Schools, Authors, etc.