9786171257023 medium

Делегування & керування (Deleguvannja & keruvannja) (eBook)

by (Author)

 • 12,911 Words
 • 128 Pages

•Від світового експерта в галузі психології успіху •21 принцип ефективного делегування •Систему вже застосовує 1 000 компаній Один у полі не вояк. За спиною кожного бізнес-командира стоїть армія. Проте, щоб досягти абсолютного успіху та втриматися на позиціях лідера, недостатньо просто мати військо. Потрібно досконало вміти керувати ним, використовувати його потенціал на 100 %. Ця книжка навчить вас мистецтва ефективно делегувати й розподіляти обов’язки. Підвищити продуктивність компанії, налагодити комунікацію із працівниками, сформувати чітку стратегію керівництва, розподілити обов’язки між підлеглими відповідно до їхніх можливостей, встигнути розв’язати більше важливих завдань за менший час завдяки злагодженій командній роботі, підтримати проекти — ці та інші премудрості керівництва викладені у виданні. Брайан Трейсі допоможе вам стати справжнім гуру-керівником!Для кого ця книга: Для всіх, чия робота пов’язана з делегуванням повноважень.Для тих, хто звик діяти за принципом «простіше все зробити самому», але хоче змінити ситуацію та розвиватися, а не грузнути в безодні справ.>Для тих, хто прочитав бестселер Брайана Трейсі «Зроби це зараз».Про автора: Брайан Трейсі — професійний лектор, консультант, очільник Brian Tracy International, мільйонер, провідний фахівець у галузі особистісного розвитку, автор понад 60 книжок. Створив і реалізував приблизно 300 навчальних програм в аудіо- та відеоформатах, проконсультував понад 1000 компаній, провів приблизно 5000 переговорів та семінарів у США, Канаді та 55 інших країнах світу. •Vіd svіtovogo eksperta v galuzі psihologії uspіhu •21 princip efektivnogo deleguvannja •Sistemu vzhe zastosovuє 1 000 kompanіj Odin u polі ne vojak. Za spinoju kozhnogo bіznes-komandira stoїt' armіja. Prote, shhob dosjagti absoljutnogo uspіhu ta vtrimatisja na pozicіjah lіdera, nedostatn'o prosto mati vіjs'ko. Potrіbno doskonalo vmіti keruvati nim, vikoristovuvati jogo potencіal na 100 %. Cja knizhka navchit' vas mistectva efektivno deleguvati j rozpodіljati obov’jazki. Pіdvishhiti produktivnіst' kompanії, nalagoditi komunіkacіju іz pracіvnikami, sformuvati chіtku strategіju kerіvnictva, rozpodіliti obov’jazki mіzh pіdleglimi vіdpovіdno do їhnіh mozhlivostej, vstignuti rozv’jazati bіl'she vazhlivih zavdan' za menshij chas zavdjaki zlagodzhenіj komandnіj robotі, pіdtrimati proekti — cі ta іnshі premudrostі kerіvnictva vikladenі u vidannі. Brajan Trejsі dopomozhe vam stati spravzhnіm guru-kerіvnikom!Dlja kogo cja kniga: Dlja vsіh, chija robota pov’jazana z deleguvannjam povnovazhen'.Dlja tih, hto zvik dіjati za principom «prostіshe vse zrobiti samomu», ale hoche zmіniti situacіju ta rozvivatisja, a ne gruznuti v bezodnі sprav.>Dlja tih, hto prochitav bestseler Brajana Trejsі «Zrobi ce zaraz».Pro avtora: Brajan Trejsі — profesіjnij lektor, konsul'tant, ochіl'nik Brian Tracy International, mіl'joner, provіdnij fahіvec' u galuzі osobistіsnogo rozvitku, avtor ponad 60 knizhok. Stvoriv і realіzuvav priblizno 300 navchal'nih program v audіo- ta vіdeoformatah, prokonsul'tuvav ponad 1000 kompanіj, provіv priblizno 5000 peregovorіv ta semіnarіv u SShA, Kanadі ta 55 іnshih kraїnah svіtu.

•Від світового експерта в галузі психології успіху •21 принцип ефективного делегування •Систему вже застосовує 1 000 компаній Один у полі не вояк. За спиною кожного бізнес-командира стоїть армія. Проте, щоб досягти абсолютного успіху та втриматися на позиціях лідера, недостатньо просто мати військо. Потрібно досконало вміти керувати ним, використовувати його потенціал на 100 %. Ця книжка навчить вас мистецтва ефективно делегувати й розподіляти обов’язки. Підвищити продуктивність компанії, налагодити комунікацію із працівниками, сформувати чітку стратегію керівництва, розподілити обов’язки між підлеглими відповідно до їхніх можливостей, встигнути розв’язати більше важливих завдань за менший час завдяки злагодженій командній роботі, підтримати проекти — ці та інші премудрості керівництва викладені у виданні. Брайан Трейсі допоможе вам стати справжнім гуру-керівником!Для кого ця книга: Для всіх, чия робота пов’язана з делегуванням повноважень.Для тих, хто звик діяти за принципом «простіше все зробити самому», але хоче змінити ситуацію та розвиватися, а не грузнути в безодні справ.>Для тих, хто прочитав бестселер Брайана Трейсі «Зроби це зараз».Про автора: Брайан Трейсі — професійний лектор, консультант, очільник Brian Tracy International, мільйонер, провідний фахівець у галузі особистісного розвитку, автор понад 60 книжок. Створив і реалізував приблизно 300 навчальних програм в аудіо- та відеоформатах, проконсультував понад 1000 компаній, провів приблизно 5000 переговорів та семінарів у США, Канаді та 55 інших країнах світу. •Vіd svіtovogo eksperta v galuzі psihologії uspіhu •21 princip efektivnogo deleguvannja •Sistemu vzhe zastosovuє 1 000 kompanіj Odin u polі ne vojak. Za spinoju kozhnogo bіznes-komandira stoїt' armіja. Prote, shhob dosjagti absoljutnogo uspіhu ta vtrimatisja na pozicіjah lіdera, nedostatn'o prosto mati vіjs'ko. Potrіbno doskonalo vmіti keruvati nim, vikoristovuvati jogo potencіal na 100 %. Cja knizhka navchit' vas mistectva efektivno deleguvati j rozpodіljati obov’jazki. Pіdvishhiti produktivnіst' kompanії, nalagoditi komunіkacіju іz pracіvnikami, sformuvati chіtku strategіju kerіvnictva, rozpodіliti obov’jazki mіzh pіdleglimi vіdpovіdno do їhnіh mozhlivostej, vstignuti rozv’jazati bіl'she vazhlivih zavdan' za menshij chas zavdjaki zlagodzhenіj komandnіj robotі, pіdtrimati proekti — cі ta іnshі premudrostі kerіvnictva vikladenі u vidannі. Brajan Trejsі dopomozhe vam stati spravzhnіm guru-kerіvnikom!Dlja kogo cja kniga: Dlja vsіh, chija robota pov’jazana z deleguvannjam povnovazhen'.Dlja tih, hto zvik dіjati za principom «prostіshe vse zrobiti samomu», ale hoche zmіniti situacіju ta rozvivatisja, a ne gruznuti v bezodnі sprav.>Dlja tih, hto prochitav bestseler Brajana Trejsі «Zrobi ce zaraz».Pro avtora: Brajan Trejsі — profesіjnij lektor, konsul'tant, ochіl'nik Brian Tracy International, mіl'joner, provіdnij fahіvec' u galuzі osobistіsnogo rozvitku, avtor ponad 60 knizhok. Stvoriv і realіzuvav priblizno 300 navchal'nih program v audіo- ta vіdeoformatah, prokonsul'tuvav ponad 1000 kompanіj, provіv priblizno 5000 peregovorіv ta semіnarіv u SShA, Kanadі ta 55 іnshih kraїnah svіtu.


 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
Average Reading Time Login to Personalize

Делегування & керування (Deleguvannja & keruvannja)

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9786171257023 bookshelf
Делегування & керуванн...
$1.99
QTY: 1

9786171257023 bookshelf

Write a Review for Делегування & керування (Deleguvannja & keruvannja)

by brajan trejsi

Average Rating:
×

Делегування & керування (Deleguvannja & keruvannja) has been added

Делегування & керування (Deleguvannja & keruvannja) has been added to your wish list.

Ok