9788779346406 medium

I tale og skrift (eBook)

by (Author)

  • 64 Pages

Skriftlighed er den hurtigt nedkradsede indkobsseddel, den velstrukturerede, gennemredigerede artikel, e-mailen man ikke lige fik lAest korrektur pa for afsendelsen, eller det smukt afrundede digt, der skal citeres for helt at komme til sin ret.Det sidste eksempel peger pa en sammenhAeng mellem skrift og tale som man traditionelt har lagt mindre vAegt pa, nar man i andet-/fremmedsprogspAedagogikken parrede de fire fAerdigheder to og to: lAese - skrive, lytte - tale.Imidlertid er den nyere skrivepAedagogiks teoretikere og praktikere mere optaget af at stotte arbejdet med den skriftlige udformning gennem inddragelse af talesproget pa forskellige tidspunkter i skriveprocessen. Hvordan det nAermere kan ske, fremgar af flere af artiklerne i dette nummer.Et andet vigtigt aspekt der er i fokus, er 'genre' som et helt centralt begreb i skrivepAedagogikken. Den engelske/tyske/franske og danske stil har som en udefinerlig storrelse faet generationer til at svede ved eksamensbordet og undre sig over hvad det nu lige var for krav man som elev skulle - men sjAeldent kunne - opfylde. Denne stil med sin sAerlige genre er i et vist omfang blevet aflost af opgaver der mere prAecist krAever en tekst skrevet i en bestemt genre som eleverne kender til og har arbejdet med i sprog- og litteraturfagene.I dette nummer af Sprogforum har vi endvidere valgt at introducere tilegnelsen af et meget fremmedartet fremmedsprog, nemlig kinesisk, ud fra sporgsmalet: Hvordan arbejder man i et sprogfag hvor eleverne i virkeligheden starter i '1. klasse' med at lAere at skrive?

Skriftlighed er den hurtigt nedkradsede indkobsseddel, den velstrukturerede, gennemredigerede artikel, e-mailen man ikke lige fik lAest korrektur pa for afsendelsen, eller det smukt afrundede digt, der skal citeres for helt at komme til sin ret.Det sidste eksempel peger pa en sammenhAeng mellem skrift og tale som man traditionelt har lagt mindre vAegt pa, nar man i andet-/fremmedsprogspAedagogikken parrede de fire fAerdigheder to og to: lAese - skrive, lytte - tale.Imidlertid er den nyere skrivepAedagogiks teoretikere og praktikere mere optaget af at stotte arbejdet med den skriftlige udformning gennem inddragelse af talesproget pa forskellige tidspunkter i skriveprocessen. Hvordan det nAermere kan ske, fremgar af flere af artiklerne i dette nummer.Et andet vigtigt aspekt der er i fokus, er 'genre' som et helt centralt begreb i skrivepAedagogikken. Den engelske/tyske/franske og danske stil har som en udefinerlig storrelse faet generationer til at svede ved eksamensbordet og undre sig over hvad det nu lige var for krav man som elev skulle - men sjAeldent kunne - opfylde. Denne stil med sin sAerlige genre er i et vist omfang blevet aflost af opgaver der mere prAecist krAever en tekst skrevet i en bestemt genre som eleverne kender til og har arbejdet med i sprog- og litteraturfagene.I dette nummer af Sprogforum har vi endvidere valgt at introducere tilegnelsen af et meget fremmedartet fremmedsprog, nemlig kinesisk, ud fra sporgsmalet: Hvordan arbejder man i et sprogfag hvor eleverne i virkeligheden starter i '1. klasse' med at lAere at skrive?


Retail Price:
$13.00
BookShout Price:
$13.00

Format:Item added to cart

9788779346406 bookshelf
I tale og skrift
$13.00
QTY: 1

9788779346406 bookshelf

Write a Review for I tale og skrift

by nanna bjargum, karen-margrethe frederiksen, pia zinn ohrt

Average Rating:
×

I tale og skrift has been added

I tale og skrift has been added to your wish list.

Ok